nen-tang-dieu-khien.png

Bộ điều khiển b maXX từ Baumüller cho phép bạn triển khai nhất quán khái niệm về khả năng mở rộng và tính mô-đun, cho phép thích ứng linh hoạt với các yêu cầu mới nhất về cấu tạo máy. Tùy thuộc vào ứng dụng, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc phát triển các kiến trúc điều khiển trung tâm, phân cấp mô-đun và điều khiển hỗn hợp.

Nền tảng điều khiển của chúng tôi cũng phù hợp với các ổ đĩa được đồng bộ hóa cao và được tích hợp hoàn toàn vào Engineering Framework ProMaster. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy tất cả các ứng dụng cần thiết để tạo cấu trúc liên kết máy và hệ thống, cấu hình fieldbus và I / O cũng như các ứng dụng như môi trường lập trình PROPROG 5, trình chỉnh sửa cam ProCAM và nhiều ứng dụng khác.