b-maxx-driveplc.png
Một trong những PLC dựa trên ổ đĩa nhanh nhất thế giới
Với thời gian chu kỳ 100 μs cho 1000 dòng STL, b maXX-drivePLC phù hợp cho cả điều khiển toàn diện và các nhiệm vụ điều khiển chuyển động đòi hỏi cao. Thông qua việc sử dụng PLC của chúng tôi, PLC điều khiển có thể được hỗ trợ, giảm kích thước hoặc thậm chí thay thế hoàn toàn. Tính minh bạch và rõ ràng được tạo ra trong ứng dụng thông qua việc tách các ứng dụng điều khiển chuyển động khỏi chương trình máy.

b maXX-local-drivePLC - một đơn vị điều khiển hoàn chỉnh cho trục cục bộ
B maXX-local-drivePLC có thể được tích hợp vào loạt bộ điều khiển servo b maXX 4400 và cho phép tạo các chương trình công nghệ điều khiển một cách đơn giản với ProMaster hoặc PROPROG wtIII. Là một bản mở rộng cho b maXX-drivePLC, nó cho phép bạn giải quyết các tác vụ tự động hóa đơn giản một cách kinh tế.

Tăng tốc ứng dụng của bạn

  • Giúp người dùng có thể lập trình các ổ đĩa
  • Mang lại hiệu suất thời gian thực xuất sắc
  • Tăng tính khả dụng
  • Giảm kích thước tủ điều khiển
  • Đảm bảo một hệ thống ổn định nhất quán