b-maxx-bo-dieu-khien-plc.png

Bộ điều khiển b maXX PLC thực hiện một cách hợp lý khái niệm về khả năng mở rộng và tính mô đun để đảm bảo sự thích ứng linh hoạt và cá nhân hóa cho các yêu cầu của bạn.

  •   Nền tảng PLC có thể mở rộng phù hợp với kiến trúc điều khiển tập trung, phi tập trung và kết hợp.
  • Hệ thống điều khiển mô-đun cho PLC và các nhiệm vụ điều khiển chuyển động
  • Tối đa năm mô-đun bổ sung có thể cắm được, ví dụ: các mô-đun giao tiếp như EtherCAT master / slave, CANopen master, các mô-đun giao diện Ethernet, v.v.
  • Kết nối trực tiếp các mô-đun I / O
  • Lập trình IEC 61131-3
  • Kích thước nhỏ giúp tiết kiệm không gian trong tủ điều khiển hoặc hộp đấu dây
  • Hiệu suất thời gian thực cao thông qua các tác vụ thời gian thực đồng bộ cao