giam-sat-tinh-trang.png

Bảo vệ bạn khỏi thời gian chết không cần thiết
Giám sát tình trạng đảm bảo bạn kiểm soát máy của mình - và không ngược lại! So với dịch vụ bảo dưỡng thông thường với khoảng thời gian bảo trì cố định, việc theo dõi tình trạng vĩnh viễn giúp bạn kiểm soát tốt hơn các quy trình của mình.

Lợi ích của việc theo dõi tình trạng

  • Kiểm soát tối ưu các thành phần bị mài mòn
  • Tránh thiệt hại thứ cấp
  • Chẩn đoán lỗi chi tiết
  • Giảm tới 22% thời gian chết
  • Giảm thất thoát doanh thu
  • Tăng tính khả dụng của máy