dong-co-chinh.png

Các ổ đĩa chính hiệu quả của chúng tôi bao gồm dải công suất lên đến 400 kW, đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp giải pháp phù hợp cho mọi ứng dụng.

Động cơ đồng bộ ba pha hiện tại DS2 -

Nhiều công suất hơn nhờ làm mát

Động cơ không đồng bộ AC DA Động cơ DC GN
   

powerMELA®