b-maxx-2500-giai-phap-o-dia-phan-quyen-thong-minh.png

Với giải pháp truyền động phi tập trung b maXX 2500 mới, Baumüller kết hợp bộ chuyển đổi dòng b maXX 3300 với các động cơ servo mạnh mẽ của dòng DSD, DSP và DSC. Với công nghệ an toàn tích hợp và một loạt các hệ thống bus trường được hỗ trợ, b maXX 2500 có thể dễ dàng được tích hợp vào các cấu trúc truyền động nối mạng.

Để dễ sử dụng tối đa, b maXX 2500 có thể được cấu hình bằng thiết bị điều hành cầm tay Baumüller được kết nối với bộ điều khiển thông qua giao diện cấu hình.

Tận hưởng sự linh hoạt hoàn toàn:

  • Khái niệm làm mát sáng tạo cho phép lắp đặt ở mọi vị trí
  • Giao tiếp: EtherCAT, PROFINET IRT, VARAN, POWERLINK, EtherNet / IP, CANopen và Sercos III *
  • Tùy chọn kết nối: đầu nối, cáp đơn, cáp lai, đuôi cáp
  • Cấu hình dễ dàng với thiết bị điều hành cầm tay
  • Bảo vệ: IP 65