di-doi-lap-dat-san-xuat.png

Nhân viên của chúng tôi được triển khai trên toàn quốc và cung cấp các giải pháp mở rộng từ một nguồn duy nhất, bao gồm mọi thứ từ lập kế hoạch dự án và công việc lắp đặt đến dịch vụ sau bán hàng. Ngoài hậu cần, sản xuất, tháo dỡ và lắp ráp lại các bộ phận đặc biệt, điều này cũng bao gồm lắp đặt điện, giám sát vận hành và dịch vụ lắp đặt tiếp theo.

Ngay từ khi bắt đầu quá trình lập kế hoạch, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hiện thực hóa khoản đầu tư của mình bằng cách phát triển một giải pháp tiết kiệm được tối ưu hóa hoàn toàn cho nhu cầu của bạn. Cho dù bạn cần kỹ thuật phần cứng và phần mềm, kết cấu thiết bị đóng cắt và hệ thống dây điện, hay triển khai toàn bộ hệ thống tự động hóa, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với tư cách là nhà cung cấp hệ thống của bạn. Phạm vi dịch vụ đa dạng của chúng tôi được hoàn thiện bằng đào tạo khách hàng, dịch vụ lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật trên toàn thế giới và bảo trì và mở rộng các hệ thống hiện có.

Cài đặt và lắp ráp
Lắp đặt công nghiệp như một gói dịch vụ hoàn chỉnh: Chúng tôi thực hiện lắp đặt cơ điện phù hợp với quy cách xây dựng và chất lượng của bạn, lắp ráp các thiết bị phân tách, máy hoàn chỉnh và nhà máy của bạn.
 
  Dịch vụ
Xem sản phẩm của bạn cũng như của chúng tôi: Danh mục dịch vụ phong phú của chúng tôi bao gồm lắp đặt, di dời và sản xuất cơ khí, kết hợp với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, cho phép chúng tôi đồng hành cùng bạn trong suốt thời gian của vòng đời máy.
Đường ống
Độ chính xác theo kế hoạch: Chúng tôi coi việc xây dựng đường ống là mối liên hệ quyết định giữa máy móc và lắp ráp nhà máy, đồng thời cung cấp cho bạn một loạt các dịch vụ trong lĩnh vực chuyên môn này.
 
  Dịch vụ nhân lực
Tránh tắc nghẽn sản xuất: Chúng tôi làm trung gian cho các chuyên gia như một phần của đơn đặt hàng dự án hoặc dài hạn cho các dự án của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn tập trung vào chuyên môn cốt lõi của mình ...