Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™!

Mr. Thân

 than.ans@ansvietnam.com

Hotline: 0916 55 11 48
Skype Me™!

Ms. Hân

 han@ansgroup.asia

Hotline: 0937 720 487

Những dự án đã từng cung cấp cho các nhà máy: Thép China Steel Sumikin, Nhựa Reliable, Tập đoàn Thép Hòa Phát, Bao Bì Goldsun...vvv

Inverter unit
BM4443-SI2-01300-0308-1 (BM4443-SI2-01 300-0308-1)
Ser.no: 311043312
Inverter unit incl. cards, 1 pcs each ENC-02, DIO-01, ECT-01, PSI-01
Weight: 26 KG

Packing cost

Inverter unit BM4432-SI2-01300-0308-1
Ser.no: 311044012
Inverter unit incl. cards, 1 pcs each ENC-02, DIO-01, ECT-01, PSI-01
Weight: 15.50 kg

Packing cost

Inverter unit BM4413-ST1-01300-0308-1
Ser.no: 311040517
Inverter unit incl. cards, 1 pcs each ENC-02, DIO-01, ECT-01, PSI-01
Weight: 4.50 kg
(AC drive Type: BM4412-SI1-01300-0308-1,  
Input: 400 V AC
Output: 0 – 300 V AC / 5 Amp)

Packing cost

Inverter unit BM4423-SI1-01300-0308-1
Ser.no: 311043748
Inverter unit incl. cards, 1 pcs each DIO-01, ECT-01, PSI-01
Weight: 7.00 kg

Packing cost

Motoren DSG 45 L 35 - BPE40/45
Ser.No: 20825384
Motor price - WITHOUT GEAR BOX -
Weight: 11.00 kg
(AC Servo Motor Type: DSG 45-L, 0.9 KW  
Brake: 24V, 3000 RPM
Io: 2.5 A, Mo: 3.2 Nm
Uzk: 540V, IP 64/65, Duty: S1
Nr: 20825384 (existing operational Servo Motor)
Art No.: 396663 (existing operational Servo Motor))

Motoren DSG 45 L 35 - BPE40/45
Ser.No: 20825384
Motor price - WITH GEAR BOX -
Weight: 11.00 kg
(AC Servo Motor Type: DSG 45-L, 0.9 KW  
Brake: 24V, 3000 RPM
Io: 2.5 A, Mo: 3.2 Nm
Uzk: 540V, IP 64/65, Duty: S1
Nr: 20825384 (existing operational Servo Motor)
Art No.: 396663 (existing operational Servo Motor))

Inverter
Type: BUS 6-VC-A0-0065-2114-0000-0200-L
Ser.No.: 304007593
(Type: Bus 6v)

Item: Driver Servo motor Up/Down
Code: DSD036L65U4554 + Feedback SKS36 + Brake
Weight: 5kg

Type: replacement motor DS 100 L 25 UL
Ser.No.:  21225351
(Type: DS 100 L25 UL;
9.3 Kw; 360V; 2000 RPM; 21.4A; IP 65;
No: 21404347) den nang luong mat troi

Type: replacement motor DS 100 L 25 UL
Ser.No.:  21225351
(Type: DS 100 L25 UL;
9.3 Kw; 360V; 2000 RPM; 21.4A; IP 65;
No: 21404347)

Type: replacement motor DS 100 L 25 UL
Ser.No.:  21225351
(Type: DS 100 L25 UL;
9.3 Kw; 360V; 2000 RPM; 21.4A; IP 65;
No: 21404347)

Type: BM3411-L3OBS-ACOOOCB-O "UL"
(BM3411-L3OBS-ACOOOCB-O UL)
Ser.No.: 507018469

GHTS 42
Art No.: 436532
COMMUTATOR BRUSH ( DOUBLE)
weight in kg/unit: 0,052
AL: N; Pref.: yes
1set - 8 pieces of brushes

Motor
Type: BUG 2-60-31-B-010
Ser.No.: 307055414
(Einbau gleichrichtgerät
Typ: BUG2-60-31-B-010
Eing: 3 AC 230V 50/60 Hz.        Ausgang: DC310V 60A
bA: DB
Nr: S307055414)

Type: BUS 21-30/60
Ser.No.:  97303914
(Mã: driver X
Type: BUS21-30/60-31-020
Eingang: 310v.        Ausgang: 3 AC 0-200 V 30A  0-300 Hz
bA: GKB 200% 2s
Nr: S97303914B)

Type: BUG 2-60-31-B-010
Ser.No.: 307055414

Type: BUS 21-30/60
Ser.No.:  97303914
(Mã: driver X
Type: BUS21-30/60-31-020
Eingang: 310v.        Ausgang: 3 AC 0-200 V 30A  0-300 Hz
bA: GKB 200% 2s
Nr: S97303914B) 

Replaced by: BUC 2G-60/60-34-002-00
S/N: 90301332
(Power Supplies;
Typ BUC 2-660/60-34-001-00
3AC 340 V 60A
DB  Nr; 90301332)

Type: BM3411-L3OBS-ACOOOCB-O "UL"
(BM3411-L3OBS-ACOOOCB-O UL)
Ser.No.: 507018469

Replaced by: SET-BM4443-SI2-01700-0308-1
Ser.No.: 312008424
replacement unit incl. cards, 1 pcs. each ENC01, DIO01, ECT01, PSI01
(BM4443-SI2-01300-0308-1
Art No: 00418716)

 

Replaced by: SET-BM4432-SI2-01700-0308-1
Ser.No.: 312009960
replacement unit incl. cards 1 pcs. each ENC02, DIO01, ECT01, PSI01
(BM4432-SI2-01300-0308-1
Art No: 00418819)

 

Replaced by: SET-BM4412-ST1-01300-0308-1
Ser.No.: 312007568
repalcement unit incl. cards, 1 pcs. each ENC02, DIO01, ECT01, PSI
(BM4412-ST1-01300-0308-1
Art No: 00418702)

 

Replaced by: SET-BM4423-SI1-01700-0308-1
Ser.No.: 312008417
repalcement unit incl. cards, 1 pcs each DIO01, ECT01, PSI01
(BM4423-SI1-01300-0308-1
Art No: 00419548)

 

BM5032-SG00-0000-0000-00-01
Note: Please confirm the code

Replaced by: BM5323-SG04-0100-0106-00-01-#01
Ser.No.: 312006848
replacement unit without cards
(BM5323-SG02-0100-0101-00-01
Art No: 06500138
Seri No: 312006848)

 

DA132B54A17-5
Art No: 434131
Seri No: 21202346
Note: technical inquiry processing

DSG100-S25
Art No: 416845
Seri No: 21203800
Note: technical inquiry processing

DSD036S65U6054
ID No: 00419507
Seri No: 412005202
Note: Please confirm the code

DSD028M65U6054
ID No: 00431940
Seri No: 421005310
Note: Please confirm the code

Clearly confirmed RED-Noted before order

Baumuller Vietnam